Herman PleijHerman Pleij is emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij wordt beschouwd als een van de beste sprekers van Nederland. Hij weet een breed publiek enthousiast te maken voor cultuurhistorische onderwerpen en verschaft graag inzicht in de historische achtergrond van onze maatschappij en van wat wij als typisch Nederlands beschouwen.

Zijn verhalen zijn herkenbaar, verrassend, onthullen wat ons beweegt en werken op de lachspieren. Hij is een veelgevraagd gast bij tv-programma’s als De Wereld Draait Door. Zijn keurmerk op tv is om op een bevlogen manier actuele zaken aan de orde te stellen.

Moet kunnen

In 2014 verscheen zijn boek Moet kunnen, op zoek naar de Nederlandse identiteit en eind 2016 verscheen de sterk uitgebreide en geactualiseerde editie Moet nog steeds kunnen. De zoektocht naar de Nederlandse identiteit vormt de ruggengraat van dit theatercollege.

Herman Pleij geeft aan dat Nederland juist door een zwak centraal bestuur en een gebrek aan leiderschap al meer dan vijf eeuwen zeer welvarend is. En het poldermodel komt toch niet uit de lucht vallen? En gaat het eigenlijk nog wel goed? Traag bestuur, veel regels, ontduiken van verantwoordelijkheid, managementcultuur, gebrek aan coördinatie en controle op de uitvoering van beleid dreigen ons welvaartsmodel te smoren. Een verkenning van de cultuurhistorische achtergronden kan meer inzicht geven. Of maken we dat zelf wel uit?